Ogrodzenia dekoracyjne

Ogrodzenia dekoracyjne

Lis 19

Ogrodzenia dekoracyjne

Zarządzanie XP Wireless Access Point

XP bezprzewodowy punkt dostępowy jest jak każdy inny punkt dostępowy jest dostępna. Główne znaczenie ma ten punkt dostępu jest prowadzony w systemie za pomocą programu Microsoft Windows XP jako systemu operacyjnego. Za każdym razem podczas próby zalogowania się do sieci bezprzewodowej, będzie prawdopodobnie zobaczyć listę kilku sieci dostępne. Będzie to obejmować sieci zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych sieci. Nie będziesz mógł się zalogować do zabezpieczonych sieci, chyba że masz klucze sieciowe dla tych sieci. Jednak jesteś w stanie zalogować się do żadnej z sieci niezabezpieczonych. Ten artykuł dostarczy wskazówek XP Bezprzewodowe zarządzanie punktem dostępu uniemożliwić popełniania błędów przy dostępie do sieci bezprzewodowych. Te wskazówki pomogą również przyspieszyć połączenia.

Możliwość zalogowania do niezabezpieczonych sieci bezprzewodowych bez kluczy sieciowych lub hasła mogą stwarzać problemy. W szczególności, ponieważ jest tak łatwo uzyskać dostęp do tych sieci może znaleźć się robi to częściej niż nie. W rezultacie te punkty dostępowe zostaną wyświetlone na liście preferowanych sieci. Gdy punkt dostępu zacznie pojawiać się w tym miejscu, że często prowadzi do przypadkowo wybierając tę ??sieć częściej, ponieważ jest widocznym na górze podczas próby uzyskania dostępu do sieci bezprzewodowej.

Na szczęście zarządzania preferowanych sieci jest dość proste. Zacznij przechodząc do okna dialogowego Połączenie sieci bezprzewodowej. Zrób to poprzez kliknięcie na początku. Następnie kliknij na podłączenie i wybrać połączenie z siecią bezprzewodową. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Połączenie sieci bezprzewodowej. Jeden panel lewa ręka dialog box pojawi się opcja, która mówi: „Zmiana kolejności preferowanych sieci.” Kliknięcie tej opcji otwiera okno dialogowe połączeń sieciowych bezprzewodowych.

– autor artykułu